BANETATUS FRA 2. DECEMBER 2021!

Banen er lukket til og med søndag, den 05. december 2021 p.g.a. store nedbørsmængder i form af sne og regn samtidig med, at der nu også er frostgrader.

Vi følger naturligvis hele tiden situationen, men det ser lidt ”anstrengt” ud i den nærmeste fremtid!

 

BANESTATUS FRA 21. NOVEMBER 2021!

FOR AT SKÅNE BANEN MEST MULIGT, MÅ/KAN DER P.T. SPILLES MED OPLÆG PÅ FAIR-WAYS OG TÆTKLIPPEDE AREALER.

Generelt

Søen mellem hul 5 og 6 er  pumpet tør for vand.

Dette sker i .f.m. omlægningen af hul 5.

Søen opgraves. Det opgravede materiale lægges på søens bredder og senere – når det er blevet tørt –  bortskaffes. Så I skal ikke være bekymrede for, at det opgravede materiale vil blive liggende på banen!

Herefter vil vi – når vejret tillader - selv gå i gang med at etablere de nødvendige ændringer på hul 5, således at dette kan ændres fra at være et par-4 hul til at være et par-5 hul.

Som I sikkert allerede har bemærket, er gul teested på hul 5 blevet forlænget som en del af ændringen. 

Det forventes at hullet kan tages i brug som et par-5 hul fra 2023. I mellemtiden spilles det fortsat som et par-4 hul og selve arbejdet med omlægningen skulle ikke få den helt store betydning for spil på banen.

Men vi kan ikke garantere, at der ikke i perioder kan forekomme gener, hvilket vi håber I alle vil respektere, ligesom der også skal tages EKSTRA hensyn til greenkeeperne i denne periode!

Nyt teested på hul 6 er klar til brug fra næste sæson.

I indeværende uge (uge 45) er vi i gang med at spule drænrør på banen.

Vi håber at have lokaliseret problemet med ”manglende” dræn på hul 2 og vil derfor snarest igangsætte de nødvendige arbejder.

Dette indebærer, at vi graver en ny grøft mellem hul 2 og hul 5, således at vandet kan ledes til denne.

Ændringer burde ikke, i.f.m. arbejdet, medføre gener på banen!     

Med venlig hilsen

Holmsland Klit Golfklub