Lokale regler

Banemarkeringer

  • Hvide pæle                             Out of bounds
  • Gule pæle og plader           Strafområde
  • Røde pæle og plader           Strafområde
  • Blå pæle                                Areal under reparation
  • Blå pæle med grøn top            Spilleforbud

Straf for overtrædelse af lokale regler

  • Hulspil                                    Tab af hul
  • Slagspil                                   To strafslag