Etikette

Starthul for både 9 og 18 huller er hul 1, med mindre andet oplyses.

Tidsbestillinger skal respekteres.

Ved søgning efter bold, eller langsomt spil vinkes bagfra kommende spillere igennem.

Genplacer venligst opslåede græstørv og ret nedslagsmærker på greens.

Riv efter dig i bunker.

Anlagte stier skal benyttes.

Manglende pitch-fork på spillerens person kan medføre stop for runden.

Hunde må medbringes på banen såfremt de er i snor

Hunde må ikke medbringes i klubhus eller restaurant.