Frivilligudvalg

Frivilligudvalget – hvordan står det til efter de første par år

Efter at have været i gang et par år, er vi ved at have fundet en brugbar model til det frivillige arbejde i Holmsland Klit Golfklub. Vi har en del forskellige udvalg, hvoraf de største er boldopsamling, 12-13 mænd, som skiftes til at samle bolde på driving range de fleste ugedage og velkomstteamet (13 pers.), hvor 1-2 pers. er til stede i klubhuset/på kontoret henholdsvis lørdag og søndag i tidsrummet kl. 9-13 – eller afhængig af vejret og aktiviteten på banen. Disse to udvalg fungerer primært i sommerhalvåret/højsæsonen. Boldopsamling tager ca. et par timer hver 2. uge, mens velkomstteamet har fremmøde 4 timer ca. hver 3. weekend. Begge udvalg er selvkørende og dækker hinanden ind ved forfald, og begge udvalg kan godt bruge et par medlemmer mere.

Hen over vinteren har en gruppe ”træmænd” fremstillet hele 122 stærekasser, som blev opsat i det tidlige forår 2023. De mange stære bidrager til banens vedligehold, da de fortærer såvel stankelbenslarver som gåsebiller.

Som de fleste nok har bemærket, har vi de sidste par år haft smukt vedligeholdte blomsterkummer ved indgangen til klubhuset samt på arealet foran klubhuset. Det er alene Flemming Jacobsens fortjeneste, at kummerne til stadighed tager sig godt ud med årstidens mest robuste planter/blomster.

Vi har også nogle mindre udvalg, som tømmer skraldespande og vasker skilte på banen, og så er der selvfølgelig en lang række udvalg, som også eksisterede, før Lalandia overtog HKG. Disse udvalg tager sig af matcher, begyndere, juniorer, elitespillere, regionsgolf, banen, sponsorer, regler og kommunikation. Sidstnævnte har været en kæmpeopgave de seneste år, men alle udvalg gør et virkelig godt stykke frivilligt arbejde, ligesom også bestyrelsen har haft nogle særdeles arbejdsomme år. Til at binde det hele sammen har vi heldigvis en ligeledes arbejdsom og samarbejdsvillig manager i Jacob.

Vores to årlige fælles arbejdsdage har været meget succesrige med deltagelse af mellem 30 og 50 medlemmer, som har udrettet virkeligt meget hver gang og sparet greenkeeperne for mange arbejdstimer. Arbejdsdagene ligger sædvanligvis i april og september. Efter 3-4 timers arbejde om formiddagen slutter vi dagene af med en lille 9-hullers match. Udover at vi får lavet en masse, er arbejdsdagene også med til at styrke sammenholdet i klubben. Vi når sjældent alle de opgaver, greenkeeperne har på deres liste, så der er arbejde nok til endnu flere deltagere.

I pipelinen har frivilligudvalget planer om at lave en match for alle frivillige i klubben i foråret 2024 som en ringe tak for en stor indsats. Alt i alt bliver der lagt meget frivilligt arbejde i klubben, hvilket også er nødvendigt efter Lalandias overtagelse, så herfra skal der lyde en kæmpe TAK til alle såvel frivillige som ansatte.

20.10.2023

Kirsten Trankjær

Frivilligkoordinator