Senior Herrer

Medlemskab:

Alle mandlige seniorer der er fyldt / fylder 55 år, i det år vi er i og er medlem af Holmsland Klit Golfklub - Søndervig.

Matchdage:

Alle mandage fra 1 april til og med 30. september,

Der startes kl. 8.00 i hele perioden.

I perioden 1. oktober til 31. marts spilles alle mandage med start KL. 9.00.

Mindst 2 medlemmer af seniorklubben skal deltage i samme bold. Gæster som ikke er medlem af seniorklubben kan deltage i begrænset omfang.

Matchfee:

For perioden 1.april til 30. september betales et fast gebyr.

For perioden 1.oktober til 31. marts betales der hver gang man deltager i matcherne.

Matchfeerne fastlægges hvert år.

Ved særlige arrangementer kan der opkræves gebyrer for deltagelse.

Matchform:

Der spilles primært stableford i tre lige store rækker, men andre spilleformer kan forekomme

Resultatopgørelse:

De 6 bedste resultater i første ½ del af sæsonen er tællende for denne periode og de 6 bedste resultater i 2. ½ del er tællende for denne periode. De bedste resultater for begge perioder i hver række er årets mester. Række inddelingen fastsættes ved sæsonens start

For perioden 1. oktober til 31. marts spilles der om vin. Der er præmie til nr. 1 og 2 i hver række.

Der spilles i tre lige store rækker hele året.

Tilmelding:

Ved alle matcher tilmeldes på golf Box. Alle matcher er tællende efter de gældende regler.

Sociale tiltag:

Hvis der er tilslutning vil der i løbet af sommeren blive arrangeret udflugter til andre bane. Dette sker med fælles transport.

Der er fællesspisning efter matcherne i forbindelse med opstart i april og midtvejsafslutning i juni samt afslutning i september.

Er restaurationen åben vil der blive arrangeret julefrokost i november eller december måned.

Efter hver match i sommerperioden vil der være mulighed for fællesspisning. Deltagelse heri betales af egen lomme.

Matchledelse:

Den til enhver tid værende matchledelse findes på klubbens hjemmeside under seniorherrerne.

Program for 2023:

Start sommersæson 3. april

Midtvejsafslutning 26. juni.

Match med gæst 4. september

Afslutning sommersæson 2. oktober.

Julefrokost 27. november.

Der er fællesspisning efter alle matcherne. Der kan opkræves et gebyr i forbindelse med disse matcher.

Matchledelse i 2023:

Knud Jeppesen     Finn R Hansen      Mogens Nielsen

20702448            27640430             51877835