Herreklubben

Medlemskab: Alle mandlige golfspillere, der er medlem af Holmsland Klit Golfklub.

Matchfee: Medlemskab betales med kr. 200 dækkende for perioden 1. april til 30. september. Betaling sker senest d. 1. maj.

Endvidere betales kr. 30 hver gang man spiller.

Beløbet dækker præmier og delvis betaling til udflugt og spisning ved sæsonafslutning.

Matchdage: Alle tirsdage fra 1. april til ultimo september med delvis fælles start kl. 15:15, 15:30 og 16:00.

Første tirsdag i hver måned er der fælles gunstart kl. 15.30 og efterfølgende præmieuddeling for den forgange måned.

Matchform: Der spilles i 2 rækker: Slagspil og Stableford.

Pointsystem og præmier:

Hver tirsdag er der præmie til den spiller, der kommer nærmest flaget på hul 9 og til den eller de spillere, der har opnået højeste stablefordpoints. Sidstnævnte præmie udgør antal spillere x kr. 10.

Ved halvvejsafslutning, ca. 1.7, er der præmie til hhv. nr. 1 og 2 i begge rækker opgjort efter de 5 bedste scores i perioden 1.4. – 1.7. Det samme gælder igen for 2. halvdel 1.7. – 30.9.  Endelig er der præmie og vandrepokal (Sweedor og EDC) til en samlet nr. 1 og 2 i begge række opgjort efter sæsonens 8 bedste scores.

I løbet af sæsonen arrangeres der udflugt til en udenbys golfbane.

Kontaktpersoner:

Eigil Trankjær, tlf. 6120 1312, mail: eigiltrankjaer@post.tele.dk                                               

Jan Olesen, tlf. 2962 6030 mail: jo@rah.dk