Indkaldelse til generalforsamling den 20. marts 2024

Indkaldelse til og dagsorden for den ordinære generalforsamling i Holmsland Klit Golfklub,
onsdag, 20.03.2024, klokken 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter. 

Tilmelding nødvendig på Golfbox - tilmeld dig her Tilmelding til generalforsamling
 
1. Valg af dirigent
 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 
4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter
 
5. Forslag fra bestyrelsen
 
 Bestyrelsen foreslår følgende ændringer i vedtægterne:
 
 § 1 ændres til: Klubbens navn er: HOLMSLAND KLIT GOLFKLUB – Søndervig
 
 § 5 ændres som følger:
 
 Punkt 1 ændres fra: ”Juniorer t.o.m. 18 år” til ”Juniorer t.o.m. det år man fylder 18 år”
 
 Punkt 2 ændres fra: ”Ung senior og studerende 19 – 24 år” til ”Ung senior og studerende 19 t.o.m. det år man  
 fylder 35 år”
 
6. Forslag fra medlemmerne
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 
  På valg er Freddy Sunesen, Knud Jeppesen, Rusty Seltz og Mette Gravgaard.
 
  Freddy Sunesen, Knud Jeppesen og Rusty Seltz modtager genvalg.
 
  Som nyt bestyrelsesmedlem foreslår bestyrelsen Anna Lise Klejnstrup.
 
  Christina Rosenbæk Vestergård er af personlige grunde udtrådt af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår, at
  der vælges et nyt bestyrelsesmedlem for et år (da Christina ville have været på valg til næste år). Her
  foreslår bestyrelsen Søren Vinther Jensen.
 
  Som suppleanter genopstiller Kirsten Leth og Sigfred Husted.
 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 
 Jens Chr. Kamp Bjerg modtager genvalg som revisor og Bente Rindom modtager genvalg som
 revisorsuppleant.
 
9. Eventuelt

 

 

Se regnskabet her : Tryk her for at se regnskab